Arbejdspladsvurderinger

APV’er (Arbejdspladsvurderinger). APV’erne afdækker en lang række forhold indenfor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Eventuelle problemer beskrives i en tidsbestemt handlingsplan, hvor der ligeledes udvikles egnede løsningsforslag, udpeges tovholdere til at gennemføre konkrete tiltag og planlægges opfølgning på disse. APV’erne sikrer, at der løbende bliver fulgt op på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt at medarbejderne løbende har mulighed for at rejse eventuelle problemer med arbejdsmiljøet.

rækkefølge: 

2

group: 

trivsel-og-udvikling