Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale/kontrakt omkring udførelsen af et hvilket som helst stykke arbejde, behandler OPN Entreprise A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger, da vi er såkaldte ”dataansvarlige”.

I OPN Entreprise passer vi godt på alle personoplysninger og vi ønsker at holde vores kunder orienteret om, hvordan vi behandler disse. Alle oplysninger bliver håndteret på ansvarlig vis i henhold til lovgivningen, samtidig med, at vi har strikse regler til den rent fysiske omgang, placering og ikke mindst vores IT sikkerhed.   

Vi behandler og indsamler personoplysninger med det formål at kunne beregne/udarbejde tilbud samt indgå aftaler og entreprisekontrakter.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om vores kunder.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven.

Personoplysninger vil kunne blive videregivet til eksempelvis underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, advokater mv. Alt videregivelse er blot med henblik på at aftalen/arbejdet kan udføres.

Videregivelse af billeder samt kundens kontaktinfo fra entreprisen kan forekomme som reference på vores hjemmeside og til ansøgninger om prækvalifikation i Danmark mv.

Ingen oplysninger vil blive overført eller videregivet til modtagere i tredjelande som er lande uden for EU.

Ved enhver accept om udførsel af kontrakt/aftale eller lignende, gives der samtykke til at OPN Entreprise A/S behandler og opbevarer disse personlige oplysninger.

Oplysningerne vil blive opbevaret og gemt i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Dokumenter der har relation til entreprisen vil blive slettet efter 5 til 10 år iht. forældelsesloven for private bygherrer samt jf. AB92/AB18.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, OPN Entreprise A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om kundeforholdet).
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod en denne.
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

I forbindelse med den regnskabsmæssig lovgivning, kan der dog ikke slettes personlige oplysninger, så snart der er faktureret på sagen udover forældelsesfristen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage enten til opn@opn.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at OPN Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Denne tekst kan også hentes som en PDF her >>