Psykiske arbejdsmiljø

I det omfang der er behov for det, kortlægges det psykiske arbejdsmiljø mere dybdegående. Disse kortlægninger bidrager til en mere nuanceret viden om tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø, og giver mulighed for at afdække områder af det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er helt så oplagte at afdække i større grupper (f.eks. krænkende adfærd, værdier på arbejdspladsen, samarbejde og ledelse). På baggrund af disse kortlægninger iværksættes konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 

rækkefølge: 

5

group: 

trivsel-og-udvikling