Vi kan mere end de fleste

Vores specialer  hjælper dig til et bedre resultat - læs mere om hvad vi tilbyder...

Brændte fuger

Vi har stor erfaring med traditionelle byggeteknikker. F.eks. brændte fuger og andre teknikker, der blev brugt tidligere.

Bevaringsværdig

Her er en kort referenceliste over entrepriser på fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi har stor erfaring i at renovere bygninger der er beværingsværdige.

Hovedentreprise Byfornyelse
Egenproduktion: Beton-murer

Renovering af facader
Murerenterprisen i egenproduktion

Kancellihuset, hovedslottet
og Ottekanten

Renovering ved og om palmehuset
Murerentreprisen i egenproduktion

Renovering tag og facade
Murerentreprisen i egenproduktion

Ny indretning og istandsættelse
Murerentreprisen i egenproduktion

Ombygning og renovering
Hovedentreprise

Renovering - vedligeholdelse
Murerentreprisen i egenproduktion

Nivågaard Teglværks Ringovn
Murerentreprisen i egenproduktion